Geef uw mening over ZenWeb

ZenWeb is nog in volle ontwikkeling. We vinden het belangrijk dat u, toekomstige gebruiker van ZenWeb, nu al feedback, opmerkingen of suggesties kan geven over de uitwerking van de applicatie. We gaan onmiddellijk met uw input aan de slag!