Geef uw mening over ZenWeb

We vinden het belangrijk dat u, toekomstige gebruiker van ZenWeb, nu al feedback, opmerkingen of suggesties kan geven over de uitwerking van de applicatie. We gaan onmiddellijk met uw input aan de slag!